Viesi no Polijas, Vācijas un Rumānijas

17.02.2022.

Erasmus+ projekta “Vides problēmu risinājumi un virzība uz ilgtspējīgu nākotni” ietvaros 2022. gadā no 17. – 21. janvārim, Rīgas 64. vidusskola uzņēma viesus no Polijas, Vācijas un Rumānijas. Mobilitātes tēma bija otreizējā pārstrāde “Recycling” un aprites ekonomika.

Projekta dalībnieki - Ance Vēze, Estere Zemīte, Emīlija Medziņa, Līva Menģele, Stefānija Celico, Reinis Regnārs Liepiņš, Monta Mozerte. Skolotāji - Jana Strautmane un Pēteris Ozols.

Projekta mērķis – uzzināt, kas ir aprites ekonomika, kā tiek organizēts aprites ekonomikas process projekta dalībvalstīs un kādas iespējas dažādās valstīs ir pārstrādāt stiklu, papīru, plastmasu, riepas utt.

Lai uzzinātu par aprites ekonomiku Latvijā, devāmies mācību ekskursijā uz “Getliņi Eko”. Uzņēmuma pārstāve dalījās pieredzē, palīdzēja gūt pareizu priekšstatu par to, kāpēc rūpēties par vidi ir svarīgi un kāpēc atkritumu šķirošana ir būtiska; kāds ir atkritumu dzīves cikls, kāpēc ikviens atkritums ir resurss, kāpēc nepirkt liekas lietas un rūpēties par atkritumu daudzuma samazināšanu, kā arī par daudziem citiem ar vides drošību un mūsu valsts ilgtspēju saistītiem jautājumiem.

Starpkultūru kopmetenču veicināšanas ietvaros projekta dalībnieki apmeklēja Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, devās kopīgās sporta aktivitātes un piedalījās kopīgās darbnīcās.

Sagatavoja – Jana Strautmane

×