Sēru ziņas


"Izturi, dvēselīt, 
Izturi!
Vēl šodien
Tavas debesis raudās.
Rīt tajās
Šuposies saulīte
Līgotnēs gaiši gaišās.
Bet varbūt rīt
Tu smaidīsi,
Eņģeļu gaismas
Apmirdzēta."


80 gadu vecumā 17. augustā mūžībā devās mūsu bijusī skolas medmāsiņa Rute Glūdiņa.
Skolā viņa strādāja vairāk kā 20 gadus.
Skumju brīdī izsakām visdzīļāko līdzjūtību ģimenei, draugiem un kolēģiem.

Rīgas 64. vidusskolas kolektīvs

Apbedīšana notiks 21.augustā plkst.15.00 Rīgas 1. Meža kapu kapličā. ×