Priekšmetu skolotāju konsultācijas pagarinātajam mācību gadam

Pagarinātā mācību gada konsultāciju grafiks

Pēcpārbaudījumi:

14.06. plkst.13.15 Latviešu valoda, literatūra 26.kab.

14.06. plkst.14.45 Matemātika 26.kab.

15.06. plkst.9.00 Svešvaloda 26.kab.

15.06. plkst.10.30 Bioloģija 26.kab.

×