Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības

Katru gadu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" organizē Rīgas skolu jauniešu pirmās palīdzības sniegšanas sacensības.   

25. aprīlī notika sacensību pirmā atlases kārta, kurā piedalījās 15 pamatskolas un 15 vidusskolas komandas. Katra komanda zināšanas un prasmes parādīja teorētiskajā testā, atbildot uz dažādiem jautājumiem par pirmās palīdzības sniegšanu, atdzīvināšanas prasmēm uz manekena.

Priecājamies par mūsu skolas iegūto 8. vietu, kur deva mums iespēju piedalīties 9. maija finālsacensībās.

Finālā piedalīsies Rīgas pilsētas 8 spēcīgākās pamatskolu un vidusskolu komandas.

Sacensību mērķis:
- Padziļināt skolēnu zināšanas par pirmās palīdzības būtību un savlaicīgu sniegšanas nozīmi ikdienas situācijās.
- Veicināt skolēnu līdzcietības un atbildības jūtu nostiprināšanu.
- Atraisīt un nostiprināt vēlmi un drosmi palīdzēt cietušajam (saslimušajam) dzīvību un veselību apdraudošās situācijās.
- Popularizēt Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness atpazīstamību, idejas un pamatprincipus.

Vidusskolas komandas sastāvs :
Elizabete Kaire (10.a klase)
Anete Irbe (10.a klase)
Anete Katrīna Krauja (10.a klase)
Džekija Eilande (10.a klase)
Anna Greitāne (10.a klase)
Beatrise Radze (11.b klase)

Pamatskolas komanda (finālisti):
Jānis Lāma (9.b klase)
Everts Birkmanis  (9.b klase)
Liāna  Krilkova (9.a klase)
Frensisa Daudze  (9.a klase)
Madara Lisovska (9.a klase)
Megija Erīna Krūmiņa (9.a klase)

Pateicība skolas medāsai Laurai Grauziņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

×