Piesardzības pasākumi brīvlaikā (Covid-19)

Sakarā ar gaidāmo skolēnu brīvlaiku un COVID-19 izplatību pasaulē, skolai nepieciešams veikt piesardzības pasākumus.

Saskaņā ar IZM un RD IKSD norādēm, dodoties uz ārzemēm, apmeklējot sarakstā iekļautās valstis, izglītojamie NEDRĪKST apmeklēt izglītības iestādi 14 dienas pēc atgriešanās.
Mājas karantīnas režīma neievērošana ir Epidemioloģiskā drošības likuma pārkāpums.

Slimību profilakses un kontroles centrs ir paplašinājis valstu sarakstu un noteicis 20 koronavīrusa skartās valstis:

Nīderlande, Lielbritānija, Zviedrija, Norvēģija, Beļģija, Dānija, ASV, Grieķija, Islande, Spānija, Francija, Vācija, Austrija, Šveice, Itālija, Japāna, Singapūra, Dienvidkoreja, Irāna, Ķīna.

Saraksts tiek regulāri atjaunots un katram nepieciešams sekot līdzi jaunākajai informācijai.
Valstu saraksts, kurām ir ceļojumu brīdinājumi.


Atbilstoši aktuālajai informācijai ir atjaunoti ceļojuma brīdinājumi vēl arī vairākām citām valstīm: ASV, Apvienotie Arābu Emirāti, Austrālija, Bahreina, Beļģija, Čehija, Dānija, Ēģipte, Grieķija, Indija, Irāka, Islande, Izraēla, Kanāda, Kuveita, Lielbritānija, Malaizija, Nīderlande,  Norvēģija, Taizeme, Zviedrija.
Tāpēc lūdzam izvērtēt nepieciešamību ceļot vispār.


Līdz ar to:

1) Lūdzu obligāti ziņot klases audzinātājam par jebkuru ārzemju ceļojumu, norādot galamērķi un atgriešanās datumu. Jāņem vērā arī valstis, kuras tiek šķērsotas pārsēžoties lidostā.

2) Pēc atgriešanās no sarakstā iekļautajām valstīm 14 dienas pavadīt mājās karantīnā, rūpīgi sekojot veselības stāvoklim.

3) Vispār sekot veselības stāvoklim un atbildīgi pieiet savai un citu cilvēku veselībai.

Visi izturēsimies atbildīgi pret sevi un citiem, pret ierobežojumiem un nepieciešamajām darbībām izturēsimies pacietīgi un ar sapratni. 


Skolas administrācija

×