Mirusi Velta Eihe

"Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma…"

81 gada vecumā mūžības ceļā devusies skolas bijusī vēstures skolotāja Velta Eihe.

Skumju brīdī izsakām visdzīļāko līdzjūtību ģimenei, draugiem un kolēģiem.

Atvadīšanās trešdien, 18. septembrī plkst. 12.00 Rīgas Krematorijas Lielajā zālē.


×