Konference "Līdzdalība – iespējas un prakse"

Ceturtdien, 8. decembrī viesnīcā “Hilton Garden Inn” norisinājās ikgadējā pilsētas mēroga konference “Līdzdalība - iespējas un prakse” Rīgas skolu pašpārvalžu aktīvistiem un to atbalsta personām, konsultantiem.

Klātienes konferencē līdzdalības aspekts tika apskatīts dažādās dimensijās:

- pilsoniskās līdzdalības veicināšana tādos projektos kā “Kontakts”;
- kā līdzdalības jautājumi ir atspoguļoti Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotajā projektā “SKOLA 2030”;
- stāsts no RJC “Kaņieris”, kur meklēt finansējumu skolu projektu ideju īstenošanai;
- personīgais pieredzes stāsts par pilsonisko iesaistīšanos un tās nozīmi personīgo mērķu sasniegšanā.

Skolas skolēnu padomes prezidents un 12.DAS klases audzēknis Paulis Dzenis konferencē dalījās sar savu pieredzes stāstījumu.

"Pieredze līdzdalības darbā vēlāk darbojas kā dzinulis savas un citu iesaistes veicināšanai. Jāizceļ, ka jebkāda veida projekta, idejas īstenošana būtu iedalāma trijos posmos: iniciatīvas izveidošana; realizēšana; izvērtēšana.
Ir svarīgi pieminēt, ka katrā no šiem posmiem galvenais elements ir skolēnu aktivitāte. Nekad nebūs situācijas, kurā kāda skolēna iesaiste nebūtu vērtīga un noderīga, jo katra skolēna devums ir nozīmīgs.

Konferencē par skolēnu līdzdalību šis temats tika izcelts no vairākiem aspektiem: skolēnu iesaistīšanās pašpārvalžu darbā, projektu vadībā un iesaistē nevalstiskajās organizācijās. 

Patiesībā ir tik daudz jauniešu mums apkārt, kas ir motivācijas pilni iesaistīties, taču viņiem trūkst starta atbalsta, tāpēc šāda veida konferences palīdz atrast pareizās atbalsta grupas savas idejas īstenošanai."

×