Eksāmena rezultāti (papildus uzņemšana 19.08.2019.)

Iestājpārbaudījumu nokārto tie skolēni, kuru vidējais rezultāts ir ne mazāks par 50%.

Rezultāti

×