Centralizēto eksāmenu sertifikātu saņemšana

Centralizēto eksāmenu sertifikātu ērtākai saņemšanai Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi jaunu risinājumu – portālu eksameni.gov.lv.  

Šī mācību gada centralizēto eksāmenu kārtotājiem portāls būs pieejams no 1. jūlija pulksten 8.00. 


2023./2024. mācību gada eksāmenu sertifikātu izgūšana

Skolēni pēc attiecīgā eksāmenu rezultātu paziņošanas datuma - pamatizglītībā – no 1. jūlija plkst. 8.00, vispārējā vidējā izglītībā – no 11. jūlija plkst. 8.00, izmantojot savus E-klases vai Mykoob piekļuves datus, varēs pieslēgties portālam eksameni.gov.lv, redzēt savus centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī izgūt nokārtoto centralizēto eksāmenu sertifikātus elektroniski parakstīta dokumenta formātā kā edoc datnes (sīkāka informācija par elektroniski parakstītiem dokumentiem). 

Atgādinām, ka centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģināli ir derīgi tikai kā elektroniski dokumenti un tos nav nepieciešams izdrukāt.

Vienlaikus tiek paredzēti arī citi varianti, kā izgūt skolēnu centralizēto eksāmenu sertifikātus. Tie palīdzēs arī gadījumā, ja jaunā portāla darbība neplānotu apstākļu dēļ būs apgrūtināta. 

Nepilngadīgu skolēnu vecāki un pilngadīgi skolēni gan šī, gan iepriekšējā mācību gada centralizēto eksāmenu sertifikātus varēs izgūt Latvija.lv e-pakalpojumā Nr.EP226 “Centralizēto eksāmenu sertifikātu, lēmumu un izziņu par valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem saņemšana”, kā arī apskatīt nokārtoto eksāmenu rezultātus Latvija.lv e-pakalpojumā Nr.EP181 “Mani dati izglītības reģistros”. 

Šajos e-pakalpojumos eksāmenu rezultātus varēs uzzināt arī tad, ja skolā netiek izmantoti elektroniskie žurnāli E-klase vai Mykoob. Tādos gadījumos sertifikātus no Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas var izgūt un nosūtīt skolēniem arī skolas. 

Ja eksāmens nebūs nokārtots, tad vienīgā iespēja skolēnam uzzināt rezultātu būs portālā eksameni.gov.lv, Latvija.lv e-pakalpojumos informācija par nenokārtotiem eksāmenierm neparādīsies.

Par jaunā portāla lietošanu un centralizēto eksāmenu sertifikātu ieguves soļiem plašāka informācija tiks sniegta 26. jūnijā, rīkojot tiešsaistes informatīvos pasākumus gan skolu pārstāvjiem, gan arī vecākiem un absolventiem. Informācija par tiešsaistes pasākumiem tiks izziņota atsevišķi.

Kopš 2023. gada decembra lietotājiem ir pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.gov.lv atjaunotā un pilnveidotā versija. Joprojām portālā turpinās dažādi uzlabošanas darbi. Mērķtiecīgi tiek apzināti portāla un e-pakalpojumu darbības traucējumi, tiek uzklausīts sabiedrības viedoklis, kā arī nozares speciālistu ieteikumi.

Gadījumi, kad sertifikāti uzreiz nav nepieciešami

Piesakoties studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kuras izmanto vienoto uzņemšanas sistēmu vai tās analogu, kā arī piesakoties izglītības turpināšanai Latvijas vidējās izglītības iestādēs, sertifikāti uzreiz nav nepieciešami, jo izglītības iestādēm skolēnu eksāmenu rezultāti būs pieejami Valsts izglītības informācijas sistēmā izvietotā atskaitē. 

Tādēļ nav jāsteidzas izgūt sertifikātus pirmajā rezultātu paziņošanas dienā. Informējam, ka jaunajā portālā eksameni.gov.lv sertifikāti būs pieejami 6 mēnešus no to ievietošanas dienas.


Avots: Izglītības un zinātnes ministrija

×